Επικοινωνήστε άμεσα

  Εγκατάσταση Ανελκυστήρα

  Εγκατάσταση Ανελκυστήρα

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  Υδραυλικός Ανελκυστήρας

  Υδραυλικός

  Μηχανικός Ανελκυστήρας

  Μηχανικός

  MRL Ανελκυστήρας

  MRL

  Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ

  ΑΜΕΑ

  Αυτοκινήτων - Φορτίων

  Αναβατόρια - Ανελκυστήρες

  Συστήματα Ανύψωσης Φορτίων

  Φορτία

  Η μελέτη ενός ανελκυστήρα απαιτεί γνώση και εξειδίκευση. Ποικίλει ο σχεδιασμός  εγκατάστασης ανάλογα με τον χώρο και τις ανάγκες του κάθε έργου. Για αυτό η πείρα των τεχνικών και των συνεργατών μας είναι εργαλείο στα χεριά σας. Ο τρόπος εγκατάστασης και η επιλογή των υλικών έχει άμεση συνέπεια στην καλή λειτουργιά  και στο μελλοντικό κόστος συντήρησης του ανελκυστήρα. Η τεχνική εταιρεία NK ELEVATOR αναλαμβάνει την μελέτη, την εγκατάσταση καθώς και την συντήρηση του νέου ανελκυστήρα σας. Η εγκατάσταση των νέων ανελκυστήρων γίνεται σύμφωνα με τα νέα πρότυπα 81.20-81.50

  Δείτε βήμα βήμα την εγκατάσταση ενός υδραυλικού ανελκυστήρα στο επόμενο βίντεο.

  Υδραυλικός Ανελκυστήρας

  Υδραυλικός Ανελκυστήρας

  Υδραυλικός

  Πλεονεκτήματα υδραυλικών ανελκυστήρων

  Μειονεκτήματα υδραυλικών ανελκυστήρων

  hydraulic
  Δεν απαιτείται τροχαλιοστάσιο, το μηχανοστάσιο δεν είναι απαραίτητο να είναι εφαπτόμενο στο φρεάτιο και καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Ενδείκνυται για λίγες στάσεις .

  Μηχανικός Ανελκυστήρας

  Μηχανικός Ανελκυστήρας

  Μηχανικός

  Inverter

  Ο μηχανικός ανελκυστήρας με inverter αποτελεί την ιδανική λύση σε κτίρια πολυώροφα και με αυξημένη κίνηση.  

  Η πραγματική  ελληνική απόδοση του όρου «inverter» είναι «αντιστροφέας», και προέρχεται από τη λειτουργία του ως ηλεκτρονική διάταξη. Πιο εμπεριστατωμένα: Inverter είναι εκείνη η ηλεκτρονική διάταξη που έχει τη δυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής αλλά και της ροπής του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μέχρι και 40% οικονομία ρεύματος. Κατά την εκκίνηση και μετά το άνοιγμα του φρένου, το inverter κανονίζει την επιθυμητή επιτάχυνση, ταχύτητα, επιβράδυνση και τελικό σταμάτημα του ανελκυστήρα ρυθμίζοντας την την ένταση του ρεύματος και την συχνότητα. Δηλαδή, παίρνει το ρεύμα της ΔΕΗ το μετατρέπει σε συνεχές και μετά το ξαναμετατρέπει σε εναλλασσόμενο επιθυμητής συχνότητας και ισχύος. Εκεί είναι και το μυστικό της μακροζωίας και εξοικονόμησης ηλεκτρικής ισχύος. Όλα τα μέρη της μηχανής και των συρματοσχοίνων καταπονούνται πολύ λιγότερο λόγω ομαλής κίνησης. Ο ηλεκτρικός κινητήρας λειτουργεί πολύ πιο ομαλά και με πολύ λιγότερες θερμικές απώλειες.  

  Ο ανελκυστήρας είναι ένα σύστημα μεταβλητού φορτίου. Αυτό εύκολα γίνεται αντιληπτό, αφού σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση με θάλαμο, για παράδειγμα, 8 ατόμων, κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετράωρου, η μηχανή θα κινήσει αυτό τον θάλαμο τυχαία με 0 έως 8 άτομα. Η απαίτηση όμως από την μηχανή και από τον ηλεκτροκινητήρα της είναι σε οποιοδήποτε συνδυασμό φορτίου να διατηρηθεί σταθερή η ταχύτητα. Την απαίτηση αυτή έρχεται να καλύψει το Inverter, το οποίο επιτελεί κατάλληλες προσαρμογές της τάσης του ρεύματος V (άρα και της ροπής ) και της συχνότητας F. Από αυτή του τη λειτουργία χαρακτηρίζεται και ως συσκευή VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) (Μεταβλητής Τάσης Μεταβλητής Συχνότητας).

  Πλεονεκτήματα

  Πέραν της προαναφερθείσας σκοπιμότητας, ο λειτουργία ενός ανελκυστήρα με inverter προσδίδει πολλαπλά πλεονεκτήματα στον ίδιο τον ηλεκτροκινητήρα, αλλά και στην εγκατάσταση αυτή καθαυτή. Συνοπτικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν τα παρακάτω:

  Είναι γεγονός πως η τεχνολογία έχει εξελιχθεί έτσι, ώστε το Inverter πλέον να μπορεί να οδηγήσει όλους τους τριφασικούς κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, ασύγχρονους (επαγωγικούς βραχυκυκλωμένου δρομέα ή δακτυλιοφόρου δρομέα) και σύγχρονους (με ή χωρίς μόνιμο μαγνήτη) σε διατάξεις ανοιχτού ή κλειστού βρόγχου.

  MRL Ανελκυστήρας

  MRL Ανελκυστήρας

  MRL

  Σύγκριση MRL με τυπικό ανελκυστήρα

  Ξεκινώντας την περιγραφή του MRL ανελκυστήρα είναι σκόπιμο να αναφερθούμε πρώτα στις ομοιότητες που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τύπος ανελκυστήρα με τον απλό ηλεκτροκίνητο. Η αρχή και ο τρόπος λειτουργίας του δεν αλλάζει καθόλου, παρόλο που κάποια εξαρτήματα αντικαταστάθηκαν με νέα ή δεν εγκαθίστανται καθόλου. Ακόμη και η μελέτη του MRL ανελκυστήρα δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές με αυτή του απλού ηλεκτροκίνητου. Τα επιμέρους στοιχεία που τον απαρτίζουν (οδηγοί, κινητήρας, αρπάγη κ.α.) υπολογίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η έκδοση άδειας χρήσης και λειτουργίας γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Παρακάτω θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα σε εξαρτήματα του MRL και στον τρόπο που λειτουργούν. Αρχικά το σασί πάνω στο οποίο προσδένεται ο θάλαμος μπορεί να είναι είτε της μορφής L είτε πλαίσιο. Η επιλογή του κατάλληλου σασί σε κάθε εγκατάσταση καθορίζεται από την γεωμετρία του φρεατίου και μόνο. Η χρήση σασί της μορφής L μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε δυο πόρτες θαλάμου με γωνία 90° μεταξύ τους ή ακόμη και τρεις πόρτες. Επίσης η χρήση του σε ανελκυστήρες με ανάρτηση 1:1 (άμεση ανάρτηση) είναι ιδανική αφού δεν απαιτείται η χρήση τροχαλίας παρέκκλισης παρά μόνο τροχαλία τριβής. Η ανάρτηση του θαλάμου γίνεται από την βάση του σασί και όχι από την μέση του όπως γίνεται όταν χρησιμοποιείται πλαίσιο. Έτσι η απόσταση μεταξύ της ανάρτησης σασί θαλάμου και σασί αντίβαρου μειώνεται αισθητά. Ο ηλεκτροκινητήρας τύπου gearless (χωρίς μειωτήρα) τοποθετείται στο φρεάτιο μαζί με την υπόλοιπη εγκατάσταση ή σε μηχανοστάσιο έξω από το φρεάτιο μαζί με τον πίνακα χειρισμού μέσα σε μεταλλικό ερμάριο (ντουλάπα), δίπλα στην πόρτα της τελευταίας στάσης συνήθως.  

  Αυτοκινήτων – Φορτίων

  Αυτοκινήτων – Φορτίων

  Αναβατόρια

  Αναβατόριο Αυτοκινήτων

  Το αναβατόριο αυτοκινήτων χρησιμοποιείται για τη κατακόρυφη μεταφορά ενός αυτοκινήτου σε διάφορα επίπεδα χωρίς τη χρήση ράμπας με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντικό κέρδος χώρου. Αποτελείται από δύο περόνες σχήματος L που στηρίζονται σε μεταλλικές κολόνες και συγκρατούν μία πλατφόρμα κατάλληλων διαστάσεων στην οποία οδηγείται το αυτοκίνητο. Η κίνηση γίνεται από ένα υδραυλικό έμβολο και η διαδρομή είναι έως 10m. Υπάρχει η δυνατότητα το αναβατόριο να συνδυαστεί είτε με πλατφόρμα περιστροφής είτε με πλατφόρμα πλαγιοκίνησης για αποφυγή τυχών εμποδίων κατά την είσοδο ή έξοδο του αυτοκινήτου.

  Ανελκυστηρες Φορτιων Με Συνοδεια Ατομων

  Διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα.
  Η διάσταση του θαλάμου προκύπτει ανάλογα από το είδος του ανελκυστήρα:
  Ωφέλιμο φορτίο Μέγιστο εμβαδόν θαλάμου Ωφέλιμο φορτίο Μέγιστο εμβαδόν θαλάμου
  400kg 1,68m2 975kg 3,52m2
  450kg 1,84m2 1000kg 3,60m2
  525kg 2,08m2 1050kg 3,72m2
  600kg 2,32m2 1125kg 3,90m2
  630kg 2,42m2 1200kg 4,08m2
  675kg 2,56kg 1250kg 4,20m2
  750kg 2,80m2 1275kg 4,26m2
  800kg 2,96m2 1350kg 4,44m2
  825kg 3,04m2 1425kg 4,62m2
  900kg 3,28m2 1500kg 4,80m2
  1600kg 5,04m2

  Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ

  Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ

  ΑΜΕΑ

  Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ / εμποδιζόμενων ατόμων.

  Συστήματα Ανύψωσης Φορτίων

  Συστήματα Ανύψωσης Φορτίων

  Φορτίων

  Συστήματα Ανύψωσης Φορτίων

  Σύντομα κοντά σας!!!