Επικοινωνήστε άμεσα

  Image Alt
  Δείτε τα μοντέλα

  Πίνακες

  Inverter | Ηλεκτρονικός | Duplex | Απεγκλωβισμού | Αναβατόρια

  Inverter Μηχανικός

  Inverter Μηχανικός

  • Δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 16 στάσεις σε όλους τους τύπους λειτουργίας (απλή, αυτόματη, καθόδου, με ένα κουμπί, ανόδου καθόδου 2 κουμπιά simplex, duplex).
  • Δυνατότητα επιλογής από απλή σε αυτόματη λειτουργία του ανελκυστήρα μας και αντίστροφα μέσω παραμέτρου που βρίσκεται μέσα στις ρυθμίσεις του κοντρόλ μας.
  • Η ασφάλεια των εισόδων και εξόδων τις πλακέτας με νέας τεχνολογίας υλικά Tranzil την κάνει πιο ανθεκτική στα βραχυκυκλώματα.
  • Συνεργασία κοντρόλ με όλους τους τύπους πορτών (απλές, bus door, αυτόματες, ρολλά πορτών).
  • Δυνατότητα απεγκλωβισμού με την χρήση UPS κατόπιν παραγγελίας.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα και του φρένου λόγω ηλεκτρικού σταματήματος.
  • Δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 16 στάσεις σε όλους τους τύπους λειτουργίας (απλή, αυτόματη, καθόδου, με ένα κουμπί, ανόδου καθόδου 2 κουμπιά simplex, duplex).
  • Δυνατότητα επιλογής από απλή σε αυτόματη λειτουργία του ανελκυστήρα μας και αντίστροφα μέσω παραμέτρου που βρίσκεται μέσα στις ρυθμίσεις του κοντρόλ μας.
  • Η ασφάλεια των εισόδων και εξόδων τις πλακέτας με νέας τεχνολογίας υλικά Tranzil την κάνει πιο ανθεκτική στα βραχυκυκλώματα.
  • Συνεργασία κοντρόλ με όλους τους τύπους πορτών (απλές, bus door, αυτόματες, ρολλά πορτών).
  • Δυνατότητα απεγκλωβισμού με την χρήση UPS κατόπιν παραγγελίας.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα και του φρένου λόγω ηλεκτρικού σταματήματος.

  Inverter Υδραυλικός

  Inverter Υδραυλικός

  • Δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 16 στάσεις σε όλους τους τύπους λειτουργίας (απλή, αυτόματη, καθόδου, με ένα κουμπί, ανόδου καθόδου 2 κουμπιά simplex, duplex).
  • Δυνατότητα επιλογής από απλή σε αυτόματη λειτουργία του ανελκυστήρα μας και αντίστροφα μέσω παραμέτρου που βρίσκεται μέσα στις ρυθμίσεις του κοντρόλ μας.
  • Χρήση ομαλού εκκινητή SOFT STARTER. Ομαλή εκκίνηση του ανελκυστήρα. Ομαλό σταμάτημα του ανελκυστήρα. Οικονομία ρεύματος του ανελκυστήρα (κατάλληλο για περιοχές με πρόβλημα δικτύου).
  •  
  • Δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 16 στάσεις σε όλους τους τύπους λειτουργίας (απλή, αυτόματη, καθόδου, με ένα κουμπί, ανόδου καθόδου 2 κουμπιά simplex, duplex).
  • Δυνατότητα επιλογής από απλή σε αυτόματη λειτουργία του ανελκυστήρα μας και αντίστροφα μέσω παραμέτρου που βρίσκεται μέσα στις ρυθμίσεις του κοντρόλ μας.
  • Χρήση ομαλού εκκινητή SOFT STARTER. Ομαλή εκκίνηση του ανελκυστήρα. Ομαλό σταμάτημα του ανελκυστήρα. Οικονομία ρεύματος του ανελκυστήρα (κατάλληλο για περιοχές με πρόβλημα δικτύου).

  Ηλεκτρονικός Μηχ.-Υδρ.

  Ηλεκτρονικός Μηχ.-Υδρ.

  • Δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 16 στάσεις σε όλους τους τύπους λειτουργίας (απλή, αυτόματη, καθόδου, με ένα κουμπί, ανόδου καθόδου 2 κουμπιά simplex, duplex).
  • Δυνατότητα επιλογής από απλή σε αυτόματη λειτουργία του ανελκυστήρα μας και αντίστροφα μέσω παραμέτρου που βρίσκεται μέσα στις ρυθμίσεις του κοντρόλ μας.
  • Η ασφάλεια των εισόδων και εξόδων τις πλακέτας με νέας τεχνολογίας υλικά Tranzil την κάνει πιο ανθεκτική στα βραχυκυκλώματα.
  • Συνεργασία κοντρόλ με όλους τους τύπους πορτών (απλές, bus door, αυτόματες, ρολλά πορτών).
  •  
  • Δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 16 στάσεις σε όλους τους τύπους λειτουργίας (απλή, αυτόματη, καθόδου, με ένα κουμπί, ανόδου καθόδου 2 κουμπιά simplex, duplex).
  • Δυνατότητα επιλογής από απλή σε αυτόματη λειτουργία του ανελκυστήρα μας και αντίστροφα μέσω παραμέτρου που βρίσκεται μέσα στις ρυθμίσεις του κοντρόλ μας.
  • Η ασφάλεια των εισόδων και εξόδων τις πλακέτας με νέας τεχνολογίας υλικά Tranzil την κάνει πιο ανθεκτική στα βραχυκυκλώματα.
  • Συνεργασία κοντρόλ με όλους τους τύπους πορτών (απλές, bus door, αυτόματες, ρολλά πορτών).

  Πίνακας Duplex

  Πίνακας Duplex

  • Δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 16 στάσεις σε όλους τους τύπους λειτουργίας (απλή, αυτόματη, καθόδου, με ένα κουμπί, ανόδου καθόδου 2 κουμπιά simplex, duplex).
  • Δυνατότητα επιλογής από απλή σε αυτόματη λειτουργία του ανελκυστήρα μας και αντίστροφα μέσω παραμέτρου που βρίσκεται μέσα στις ρυθμίσεις του κοντρόλ μας.
  • Η ασφάλεια των εισόδων και εξόδων τις πλακέτας με νέας τεχνολογίας υλικά Tranzil την κάνει πιο ανθεκτική στα βραχυκυκλώματα.
  • Συνεργασία κοντρόλ με όλους τους τύπους πορτών (απλές, bus door, αυτόματες, ρολλά πορτών).
  •  
  • Δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 16 στάσεις σε όλους τους τύπους λειτουργίας (απλή, αυτόματη, καθόδου, με ένα κουμπί, ανόδου καθόδου 2 κουμπιά simplex, duplex).
  • Δυνατότητα επιλογής από απλή σε αυτόματη λειτουργία του ανελκυστήρα μας και αντίστροφα μέσω παραμέτρου που βρίσκεται μέσα στις ρυθμίσεις του κοντρόλ μας.
  • Η ασφάλεια των εισόδων και εξόδων τις πλακέτας με νέας τεχνολογίας υλικά Tranzil την κάνει πιο ανθεκτική στα βραχυκυκλώματα.
  • Συνεργασία κοντρόλ με όλους τους τύπους πορτών (απλές, bus door, αυτόματες, ρολλά πορτών).

  Πίνακας Απεγκλωβισμού

  Πίνακας Απεγκλωβισμού

  • Τάση Φρένου – Μαγνήτη 110V DC και 48V DC
   Ισχύς 1. Έως 7,5 Kw
  • Έως 15 Κw
   Κύκλωμα Ασφαλείας 110V AC. Συσσωρευτές 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου 12V 7,2Ah.
  • Προστασία Από διακόπτες κυκλώματος, υπερτάσεις, υπερεντάσεις και ολική αστοχία λειτουργίας των μπαταριών.
  • Ενδείξεις Για όλες τις κύριες λειτουργίες και επιπλέον για τη σωστή ή όχι λειτουργία των μπαταριών.
  • Ταχύτητα κίνησης του θαλάμου στην κατάσταση ανάγκης. Δυνατότητα επιλογής της συχνότητας απεγκλωβισμού : 3Hz, 3,5Hz, 4 Hz, 5 Hz, 6 Hz, 8 Hz, 10 Hz, 12 Hz
  • Τύπος κίνησης: Συνεχής ή Διακεκομμένη
   Χρόνος Διαδρομής 2, 4, 7, 10 min
  •  
  • Τάση Φρένου – Μαγνήτη 110V DC και 48V DC
   Ισχύς 1. Έως 7,5 Kw
  • Έως 15 Κw
   Κύκλωμα Ασφαλείας 110V AC. Συσσωρευτές 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου 12V 7,2Ah.
  • Προστασία Από διακόπτες κυκλώματος, υπερτάσεις, υπερεντάσεις και ολική αστοχία λειτουργίας των μπαταριών.
  • Ενδείξεις Για όλες τις κύριες λειτουργίες και επιπλέον για τη σωστή ή όχι λειτουργία των μπαταριών.
  • Ταχύτητα κίνησης του θαλάμου στην κατάσταση ανάγκης. Δυνατότητα επιλογής της συχνότητας απεγκλωβισμού : 3Hz, 3,5Hz, 4 Hz, 5 Hz, 6 Hz, 8 Hz, 10 Hz, 12 Hz
  • Τύπος κίνησης: Συνεχής ή Διακεκομμένη
   Χρόνος Διαδρομής 2, 4, 7, 10 min

  Πίνακας για Αναβατόρια

  Πίνακας για Αναβατόρια

  • Λειτουργίες για μηχανικά και υδραυλικά αναβατόρια
  • Από 2 στάσεις και πάνω
  • Η λειτουργία γίνεται με ηλεκτρικό κύκλωμα
  • Βασική προσθήκη είναι ότι χρησιμοποιείτε για μεταφορά φορτιών και όχι ατόμων.
   Ανάλογα με την παραγγελία διαθέτει:
   – Inverter vvvf
   – Ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα
   – Απεγκλωβισμό
   – Ρελέ μαγνήτη
   – Ρελέ φωτισμού
   – Χρονικό στάσεως
   – Ρελέ για πόρτες – ρολά
  •  
  • Λειτουργίες για μηχανικά και υδραυλικά αναβατόρια
  • Από 2 στάσεις και πάνω
  • Η λειτουργία γίνεται με ηλεκτρικό κύκλωμα
  • Βασική προσθήκη είναι ότι χρησιμοποιείτε για μεταφορά φορτιών και όχι ατόμων.
   Ανάλογα με την παραγγελία διαθέτει:
   – Inverter vvvf
   – Ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα
   – Απεγκλωβισμό
   – Ρελέ μαγνήτη
   – Ρελέ φωτισμού
   – Χρονικό στάσεως
   – Ρελέ για πόρτες – ρολά

  Σύντομα κοντά σας!!!