Επισκευή, ανακαίνιση ανελκυστήρα

Η επισκευή του ανελκυστήρα είναι σημαντικότερη και από την εγκατάσταση για δυο βασικούς λογούς: 1. Διότι το κτίριο δεν είναι πλέων εργοτάξιο αλλά κατοικείτε, άρα χρειάζονται πιο αυξημένα  μετρά ασφάλειας. 2. Γιατί πρέπει να ταιριάξουν τα καινούργια υλικά νέων προδιαγραφών με την υπάρχουσα εγκατάσταση. Η Nova-LIFT αναλαμβάνει την υπεύθυνη και ασφαλή επισκευή του ανελκυστήρα σας.

Είναι απαραίτητη η ανακαίνιση του ανελκυστήρα λόγο των νέων κανονισμών αλλά και για λογούς design.

Επένδυση θαλάμου
Ο θάλαμος του ανελκυστήρα μπορεί να επενδυθεί αντί να αντικατασταθεί και έτσι έχουμε χαμηλότερο κοστολόγιο στην επισκευή

Τύπος καταχώρισης

Ο Ιδιοκτήτης ή Διαχειριστής πρέπει με τον αριθμό Παροχής να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΕΗ και να πάρει αντίγραφο ρευματοδότησης του ανελκυστήρα, ούτως ώστε Ο Φορέας ελέγχου να κατατάξει τον ανελκυστήρα την ανάλογη Νομοθεσία.

Πιστοποιηση ανελκυστήρα : Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας βάσει της νομοθεσίας ανελκυστήρων Κ.Υ.Α. 2604/Β/2008.
Πιστοποιηση ανελκυστηρα :

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας βάσει της νομοθεσίας ανελκυστήρων Κ.Υ.Α. 2604/Β/2008.

BUY NOW