Επισκευή , ανακαίνιση ανελκυστήρα

Η επισκευή του ανελκυστήρα είναι σημαντικότερη και από την εγκατάσταση για δυο βασικούς λογούς :1.  Διότι το κτίριο δεν είναι πλέων εργοτάξιο αλλά κατοικείτε , άρα χρειάζονται πιο αυξημένα  μετρά ασφάλειας .2. Γιατί πρέπει να ταιριάξουν τα καινούργια  υλικά  νέων προδιαγραφών με την υπάρχουσα εγκατάσταση . Η Nova-LIFT αναλαμβάνει την υπεύθυνη και ασφαλή επισκευή του ανελκυστήρα σας .

Είναι απαραίτητη η ανακαίνιση του ανελκυστήρα λόγο των νέων κανονισμών αλλά και για λογούς design .

Επένδυση θαλάμου
Ο θάλαμος του ανελκυστήρα μπορεί να επενδυθεί αντί να αντικατασταθεί και έτσι έχουμε χαμηλότερο κοστολόγιο στην επισκευή

Τύπος καταχώρισης

Ο Ιδιοκτήτης ή Διαχειριστής πρέπει με τον αριθμό Παροχής να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΕΗ και να πάρει αντίγραφο ρευματοδότησης του ανελκυστήρα, ούτως ώστε Ο Φορέας ελέγχου να κατατάξει τον ανελκυστήρα την ανάλογη Νομοθεσία.

Πιστοποιηση ανελκυστήρα : Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας βάσει της νομοθεσίας ανελκυστήρων Κ.Υ.Α. 2604/Β/2008.
Πιστοποιηση ανελκυστηρα :

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας βάσει της νομοθεσίας ανελκυστήρων Κ.Υ.Α. 2604/Β/2008.

BUY NOW