ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Συντήρηση ανελκυστήρα

Η υπηρεσία με την οποία διασφαλίζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης και των εξαρτημάτων της μετά την ολοκλήρωση της και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της αποτελεί την συντήρηση του ανελκυστήρα.

Η συντήρηση περιλαμβάνει:

  • Λιπάνσεις και καθαρισμούς της εγκατάστασης
  • Ελέγχους
  • Ρυθμίσεις
  • Επισκευές ή αντικαταστάσεις που οφείλονται σε φθορά και δεν επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης (συνήθως δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της συντήρησης)

Ως Συντήρηση δεν θεωρούνται οι παρακάτω ενέργειες:

  • Αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων όπως μηχανισμού κίνησης θαλάμου, πίνακα χειρισμού κ.λ.π. ακόμα και αν αυτά δεν επηρεάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.
  • Αντικατάσταση του συνόλου της εγκατάστασης.
  • Εκσυγχρονισμός  της εγκατάστασης όπου περιλαμβάνει την αλλαγή χαρακτηριστικών (π.χ. ταχύτητα, φορτίο κ.λ.π.).
  • Οι διαδικασίες  απεγκλωβισμού εγκλωβισμένων προσώπων.

Τεχνικό Γραφείο ή Τεχνική Εταιρία ανελκυστήρων είναι επιχείρηση η οποία ασκεί το επιτήδευμα του Συντηρητή ανελκυστήρων μέσω αδειοδοτημένου Κινητού Συνεργείου Συντήρησης.

Το Κινητό Συνεργείο Συντήρησης αδειοδοτείτε  από την πολιτεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις  που ορίζονται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2//ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β’ /22.12.2008) και αναλαμβάνει την ευθηνή της παρακολούθησης των ανελκυστήρων και την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου ανάλογα με το είδος της εταιρίας και πρέπει να ανανεώνεται η ισχύς της κάθε πενταετία.

Υποχρέωση του διαχειριστή να γνωρίζει την νομιμότητα του Συνεργείου Συντήρησης

BUY NOW