ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Η μελέτη ενός ανελκυστήρα απαιτεί γνώση και εξειδίκευση. Ποικίλει ο σχεδιασμός  εγκατάστασης ανάλογα με τον χώρο και τις ανάγκες του κάθε έργου. Για αυτό η πείρα των τεχνικών και των συνεργατών μας είναι εργαλείο στα χεριά σας. Ο τρόπος εγκατάστασης και η επιλογή των υλικών έχει άμεση συνέπεια στην καλή λειτουργιά  και στο μελλοντικό κόστος συντήρησης του ανελκυστήρα. Η τεχνική εταιρία NK ELEVATOR αναλαμβάνει την μελέτη, την εγκατάσταση καθώς και την συντήρηση του νέου ανελκυστήρα σας. Δείτε βήμα βήμα την εγκατάσταση ενός υδραυλικού ανελκυστήρα στο πιο κάτω βίντεο.

BUY NOW