Ελεγχος στο φρεάτιο

Στο φρεάτιο είναι απαραίτητες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Επικαθήσεις αντίβαρων & θαλάμου (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) .
  2. Επικαθήσεις θαλάμου (για τους υδραυλικούς ανελκυστήρες) .
  3. Ρύθμιση των επικαθήσεων ουτοσώστε να ανοίγουν οι πόρτες στην άνω και κάτω απόληξη στην περίπτωση υπερβάσης της στάσης.
  4. φώτα φρέατο .
  5. Χειριστήριο φρέατος με μανιτάρι στοπ & ενεργοποίηση στα φωτά φρέατος .
  6. Ασφαλιστικά – Τέρματα διαδρομής άνω (και για τις δυο περιπτώσεις) & κάτω απόληξης (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) .
  7. Ενεργοποίηση του άνω τέρματος από το εμβολο (για τους υδραυλικούς ανελκυστήρες) .
  8. Προφυλακτήρας αντίβαρων (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) .
BUY NOW