ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

Στο φρεάτιο είναι απαραίτητες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Επικαθίσεις αντίβαρων και θαλάμου (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες).
  2. Επικαθίσεις θαλάμου (για τους υδραυλικούς ανελκυστήρες).
  3. Ρύθμιση των επικαθίσεων ούτως ώστε να ανοίγουν οι πόρτες στην άνω και κάτω απόληξη στην περίπτωση υπέρβασης της στάσης.
  4. Φώτα φρέατος.
  5. Χειριστήριο φρέατος με μανιτάρι stop και ενεργοποίηση στα φώτα φρέατος.
  6. Ασφαλιστικά – Τέρματα διαδρομής άνω (και για τις δυο περιπτώσεις) και κάτω απόληξης (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες).
  7. Ενεργοποίηση του άνω τέρματος από το έμβολο (για τους υδραυλικούς ανελκυστήρες).
  8. Προφυλακτήρας αντίβαρων (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες).
BUY NOW