Έλεγχος στις πόρτες και στο θάλαμο

Στο θάλαμο και τις πόρτες είναι απαραίτητες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

 1. Στις πόρτες πρέπει να υπάρχουν κλειδαριές ορόφων Νέου Τύπου (CE) με προμανδάλωση.
 2. Επιπλέον πρέπει να ελέγχετε η γείωση σε όλες τις πόρτες.
 3. Χειριστήριο οροφής θαλάμου (συντήρησης) (CE).
 4. Στην διάταξη αρπάγης του σασί stop καστάνιας (CE).
 5. Ζώνη διόρθωσης στην περίπτωση υδραυλικού ανελκυστήρα.
 6. Στον θάλαμο και τις πόρτες πρέπει να τοποθετούνται οι ανάλογες οδηγίες χρήσης.
 7. Στον θάλαμο πρέπει να υπάρχει πόρτα BUS ή σπαστό δάπεδο και stop πατώματος ανάλογα την χρονολογία που τοποθετήθηκε ο ανελκυστήρας.
 8. Στην μπουτονιέρα του Ισογείου ορόφου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η ένδειξη πορείας και χρήσης του θαλάμου.
 9. Στην μπουτονιέρα του θαλάμου πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες ενδείξεις:
  • Ένδειξη ορόφου, στην περίπτωση που ο θάλαμος έχει πορτάκια ή πόρτα BUS.
  • Φως ασφαλείας.
  • Ένδειξη ηχητικού και οπτικού σήματος για υπέρβαρο στην περίπτωση υδραυλικού ανελκυστήρα.
  • Δεν πρέπει να λειτουργεί (εάν υπάρχει) σταθερό stop, για λόγους ασφαλείας.
  • Πρέπει να λειτουργεί οπωσδήποτε το ηχητικό σήμα κίνδυνου.
BUY NOW