ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ

Στο θάλαμο και τις πόρτες είναι απαραίτητες οι πιο κάτω προδιαγραφές:

 1.  Στις πόρτες των ορόφων οι κλειδαριές πρέπει να είναι Νέου Τύπου (CE) με προμανδάλωση.
 2. Πρέπει να ελέγχετε η γείωση σε όλες τις πόρτες.
 3. Πρέπει να ελέγχετε το χειριστήριο οροφής θαλάμου (συντήρησης) (CE).
 4. Στην διάταξη αρπάγης του σασί stop καστάνιας (CE).
 5. Ζώνη διόρθωσης στην περίπτωση υδραυλικού ανελκυστήρα.
 6. Πρέπει να τοποθετούνται οι ανάλογες οδηγίες χρήσης στον θάλαμο και τις πόρτες .
 7. Πρέπει να υπάρχει πόρτα BUS στον θάλαμο  ή σπαστό δάπεδο και stop πατώματος ανάλογα την χρονολογία που τοποθετήθηκε ο ανελκυστήρας.
 8. Στην μπουτονιέρα του Ισογείου ορόφου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η ένδειξη πορείας και χρήσης του θαλάμου.
 9. Στην μπουτονιέρα του θαλάμου πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες ενδείξεις:
  • Ένδειξη ορόφου, στην περίπτωση που ο θάλαμος έχει πορτάκια ή πόρτα BUS.
  • Φως ασφαλείας.
  • Ένδειξη ηχητικού και οπτικού σήματος για υπέρβαρο στην περίπτωση υδραυλικού ανελκυστήρα.
  • Πρέπει να λειτουργεί οπωσδήποτε το ηχητικό σήμα κίνδυνου.
  • Δεν πρέπει να λειτουργεί σταθερό stop (εάν υπάρχει), για λόγους ασφαλείας.
BUY NOW