Ελεγχος στις πόρτες & θάλαμο

Στο θάλαμο και τις πόρτες είναι απαραίτητες οι πιο κάτω προϋποθέσεις :

 1. Στις πόρτες πρέπει να υπάρχουν κλειδαριές ορόφων Νέου Τύπου (CE) με προμανδάλωση .
 2. Επιπλέον πρέπει να ελέγχετε η γείωση σε όλες τις πόρτες .
 3. Χειριστήριο οροφής θαλάμου (συντήρησης) (CE) .
 4. Στην διάταξη αρπάγης του σασί στοπ καστάνιας  (CE) .
 5. Ζώνη διόρθωσης στην περίπτωση υδραυλικού ανελκυστήρα .
 6. Στον θάλαμο και τις πόρτες πρέπει να τοποθετούνται οι ανάλογες οδηγίες χρήσης .
 7. Στον θάλαμο πρέπει να υπάρχει πόρτα BUS ή σπαστό δάπεδο & στοπ πατώματος ανάλογα την χρονολογία που τοποθετήθηκε ο ανελκυστήρας .
 8. Στην μπουτονιέρα του Ισογείου ορόφου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η ένδειξη πορείας και χρήσης του θαλάμου .
 9. Στην μπουτονιέρα του θαλάμου πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες ενδείξεις :
  • Ένδειξη ορόφου , στην περίπτωση που ο θάλαμος έχει πορτάκια ή πόρτα BUS .
  • Φώς ασφαλείας .
  • Ένδειξη ηχητικού & οπτικού σήματος για υπέρβαρο στην περίπτωση υδραυλικού ανελκυστήρα .
  • Δεν πρέπει να λειτουργεί (εάν υπάρχει) σταθερό στοπ , για λόγους ασφαλείας .
  • Πρέπει να λειτουργεί όπως δίποτε το ηχητικό σήμα κίνδυνου .
BUY NOW