Τι κάνουμε

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η μελέτη ενός ανελκυστήρα απαιτεί γνώση και εξειδίκευση . Ποικίλει ο σχεδιασμός εγκατάστασης ανάλογα με τον χώρο και τις ανάγκες του κάθε έργου . Για αυτό η πείρα των τεχνικών και των συνεργατών μας είναι εργαλείο στα χεριά σας .

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η επισκευή του ανελκυστήρα είναι σημαντικότερη και από την εγκατάσταση για δυο βασικούς λογούς :1. Διότι το κτίριο δεν είναι πλέων εργοτάξιο αλλά κατοικείτε , άρα χρειάζονται πιο αυξημένα μετρά ασφάλειας .2. Γιατί πρέπει να ταιριάξουν τα καινούργια υλικά νέων προδιαγραφών με την υπάρχουσα εγκατάσταση .

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Η μέχρι τώρα υποχρεωτική διαμονή Α.Μ.Ε.Α σε υφιστάμενο κτίριο προκειμένου να εγκριθεί η προσθήκη ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ , ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΤΑΙ και η προσθήκη του φρεατίου εξυπηρετεί γενικότερα κάθε εμποδιζόμενο άτομο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συντήρηση ανελκυστήρα είναι η υπηρεσία με την οποία διασφαλίζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης και των εξαρτημάτων της μετά την ολοκλήρωση της και καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της .

BUY NOW