2. Μηχανικός

ΤΥΠΟΣ

 inverter

Η πραγματική  ελληνική απόδοση του όρου «inverter» είναι «αντιστροφέας», και προέρχεται από τη λειτουργία του ως ηλεκτρονική διάταξη. Επικράτησε όμως στην ονομασία του η τελική του ιδιότητα και χρήση, αυτή της ρύθμισης των στροφών ενός ηλεκτροκινητήρα. Πιο εμπεριστατωμένα: Inverter είναι εκείνη η ηλεκτρονική διάταξη που έχει τη δυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής αλλά και της ροπής του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσομένου ρεύματος.Ο ανελκυστήρας είναι ένα σύστημα μεταβλητού φορτίου. Αυτό εύκολα γίνεται αντιληπτό, αφού σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση με θάλαμο, για παράδειγμα, 8 ατόμων, κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου, η μηχανή θα κινήσει αυτό τον θάλαμο τυχαία με 0 έως 8 άτομα. Η απαίτηση όμως από την μηχανή και από τον ηλεκτροκινητήρα της είναι σε οποιοδήποτε συνδυασμό φορτίου να διατηρηθεί σταθερή η ταχύτητα. Την απαίτηση αυτή έρχεται να καλύψει το Inverter, το οποίο επιτελεί κατάλληλες προσαρμογές της τάσης V του ρεύματος I (άρα και της ροπής ) και της συχνότητας F. Από αυτή του τη λειτουργία χαρακτηρίζεται και ως συσκευή VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) (Μεταβλητής Τάσης Μεταβλητής Συχνότητας).

Πλεονεκτήματα

Πέραν της προαναφερθείσας σκοπιμότητας, ο έλεγχος του ηλεκτροκινητήρα μιας μηχανής ανελκυστήρα από Inverter προσδίδει πολλαπλά πλεονεκτήματα στον ίδιο τον ηλεκτροκινητήρα, αλλά και στην εγκατάσταση αυτή καθαυτή. Συνοπτικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν τα παρακάτω :

  • Σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (οικονομία)
  • Διόρθωση του συντελεστή ισχύος του ανελκυστήρα (cosφà1 ως προς τον κινητήρα)
  • Μείωση της καταπόνησης των μηχανικών μερών
  • Αύξηση της διάρκειας ζωής των μηχανικών μερών του ανελκυστήρα
  • Ομαλή εκκίνηση και σταμάτημα, ήπια πέδηση, σταθερή ταχύτητα διαδρομής, χωρίς  κραδασμούς,  ευχάριστα αποδεκτά στους επιβαίνοντες
  • Προστασία του ηλεκτροκινητήρα
  • Δυνατότητα απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
  • Επίτευξη υψηλών ταχυτήτων
  • Γρήγορη και εύκολη θέση σε λειτουργία

Είναι γεγονός πως η τεχνολογία έχει εξελιχθεί έτσι, ώστε το Inverter πλέον να μπορεί να οδηγήσει όλους τους τριφασικούς κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, ασύγχρονους (επαγωγικούς βραχυκυκλωμένου δρομέα ή δακτυλιοφόρου δρομέα) και σύγχρονους (με ή χωρίς μόνιμο μαγνήτη) σε διατάξεις ανοιχτού ή κλειστού βρόγχου,

ΘΑΛΑΜΟΙ
BUY NOW