ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

Πλεονεκτήματα υδραυλικών ανελκυστήρων

α) Δεν απαιτείται μηχανοστάσιο ή τροχαλιοστάσιο πάνω από το φρεάτιο και έτσι απαλλασσόμαστε από την δημιουργία των χώρων αυτών οι οποίοι και πρόσθετο κόστος απαιτούν και δημιουργούν δέσμευση στην όλη αρχιτεκτονική δομή του κτιρίου.

β) Το μηχανοστάσιο το οποίο τοποθετείται συνήθως στο υπόγειο δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε επαφή με το φρέαρ (όπως συμβαίνει στους κοινούς ανελκυστήρες έλξεως) αλλά μπορεί να έχει κάποια απόσταση από αυτό (κατά προτίμηση όχι μεγαλύτερη των 5m). Τούτο δημιουργεί άνεση όσον αφορά την καλύτερη διαμόρφωση των χώρων του κτιρίου.

γ) Γενικώς το μηχανοστάσιο είναι μικρότερων διαστάσεων από τον αντίστοιχο του μηχανικού ανελκυστήρα έλξεως επειδή δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη και διατάξεις μεταδόσεως.

δ) Για τις μικρές γενικώς ταχύτητες έχουμε πιο ομαλή κίνηση (επιτάχυνση, επιβράδυνση, ισοστάθμιση) και γενικώς αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς δεδομένου ότι ο φορέας της κίνησης είναι υδραυλικό υγρό.

ε) Παρέχεται μέσω ειδικής βαλβίδας αυτόματη διάταξη απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος οπότε μεταβαίνει στην επόμενη στάση και η έξοδος των επιβατών γίνεται χωρίς εξωτερική βοήθεια.

 Μειονεκτήματα υδραυλικών ανελκυστήρων

α) Επειδή δεν υπάρχει αντίβαρο ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να αντιμετωπίσει το πλήρες φορτίο οπότε απαιτείται μεγαλύτερη ισχύς από τους αντίστοιχους μηχανικούς ανελκυστήρες έλξεως.

β) Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες δεν θεωρούνται κατάλληλοι για μεγάλα ύψη διαδρομής (θεωρούνται αντιοικονομικοί) διότι τα μεγάλα ύψη απαιτούν μεγάλο μήκος εμβόλου με ισχυρή καταπόνηση σε λυγισμό (χρήση μεγάλων διατομών εμβόλων), λειτουργία με μεγάλο βαθμό λυγηρότητας και μετατόπιση του θαλάμου λόγω κάμψεως του εμβόλου. Σχετικά προς το ύψος διαδρομής θεωρείται σήμερα η τιμή των 17 έως 20 μέτρων το μέγιστο ύψος για το οποίο θεωρείται οικονομικά συμφέρουσα η εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα. Βεβαίως αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υδραυλικούς ανελκυστήρες μεγαλύτερων υψών διαδρομής.

γ) Γενικά με την αύξηση της συχνότητας εκκινήσεων (κτίρια γραφείων, ξενοδοχείων, κτλ.) προκαλείται υπερθέρμανση του κινητήρα και του λαδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος ψύξεως του λαδιού.

hydraulic

Δεν απαιτείται μηχανοστάσιο ή τροχαλιοστάσιο πάνω από το φρέαρ . Ενδεικνύεται για λίγες στάσεις .

BUY NOW