Έπειτα από τις εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης του ανελκυστήρα συντάσσεται ο τεχνικός φάκελος του ανελκυστήρα ώστε να καταχωρηθεί στον όμορο Δήμο μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου.  

Για την καταγραφή και καταχώρηση των ανελκυστήρων που διαθέτουν προέγκριση εγκατάστασης κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σύντομα κοντά σας!!!