Έπειτα από τις εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης του ανελκυστήρα συντάσσεται ο τεχνικός φάκελος του ανελκυστήρα ώστε να καταχωρηθεί στον όμορο Δήμο μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου.  

Για την καταγραφή και καταχώρηση των ανελκυστήρων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Έπειτα από τις εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης του ανελκυστήρα συντάσσεται ο τεχνικός φάκελος του ανελκυστήρα ώστε να καταχωρηθεί στον όμορο Δήμο μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου.  

Για την καταγραφή και καταχώρηση των ανελκυστήρων που διαθέτουν προέγκριση εγκατάστασης κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Έπειτα από τις εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης του ανελκυστήρα συντάσσεται ο τεχνικός φάκελος  ώστε να καταχωρηθεί στον όμορο Δήμο έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου. 

Για την καταγραφή και καταχώρηση των ανελκυστήρων χωρίς στοιχεία νομιμότητας (άδεια ή προέγκριση) κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σύντομα κοντά σας!!!