Στο μηχανοστάσιο είναι απαραίτητες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Όταν η μηχανή έλξης είναι μονής ταχύτητας και δεν επιτυγχάνετε η ισοστάθμιση του ορόφου +/-5cm (για τους μηχανικούς ανελκυστήρες) ,ενδείκνυται Πίνακας inverter.
  • Όταν ο πίνακας δεν πληροί τους κανονισμούς ασφαλείας, δεν έχει δηλαδή ένδειξη CE  (και για τις δυο περιπτώσεις ανελκυστήρα).

Σύντομα κοντά σας!!!