Η επισκευή του ανελκυστήρα είναι σημαντικότερη και από την εγκατάσταση για δυο βασικούς λογούς:

  • Διότι το κτίριο δεν είναι πλέον εργοτάξιο αλλά κατοικείται, άρα χρειάζονται αυξημένα  μετρά ασφάλειας.
  • Γιατί πρέπει να ταιριάξουν τα καινούργια υλικά νέων προδιαγραφών με την υπάρχουσα εγκατάσταση. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υπεύθυνη και ασφαλή επισκευή του ανελκυστήρα σας.

Είναι απαραίτητη η ανακαίνιση του ανελκυστήρα λόγο εναρμόνισης με τα νέα μέτρα αλλά και για την απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Επένδυση θαλάμου:

Ο θάλαμος του ανελκυστήρα μπορεί να επενδυθεί αντί να αντικατασταθεί και έτσι έχουμε χαμηλότερο κοστολόγιο στην επισκευή

Τύπος καταχώρισης:

Ο Ιδιοκτήτης ή Διαχειριστής θα πρέπει να απευθυνθεί στον όμορο Δήμο ώστε να πάρει αντίγραφο της άδειας λειτουργίας ή προέγκρισης του ανελκυστήρα ώστε ο φορέας να εκδώσει το πιστοποιητικό κατατάσσοντάς τον στην ανάλογη κατηγορία σύμφωνα με την Νομοθεσία.

Πιστοποίηση Ανελκυστήρα:

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας βάσει της νομοθεσίας ανελκυστήρων Κ.Υ.Α. 2604/Β/2008.

Σύντομα κοντά σας!!!