Στο φρεάτιο είναι απαραίτητες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Σύντομα κοντά σας!!!