Στο θάλαμο και τις πόρτες είναι απαραίτητες οι ακόλουθες προδιαγραφές:

Σύντομα κοντά σας!!!